Υποκαπνισμοί - Υπηρεσίες υποκαπνισμού σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα
 
Υποκαπνισμός (απολύμανση). Το είδος αυτό της απολύμανσης είναι η μέθοδος κατά την οποία ένας χώρος – περιοχή γεμίζει με ομίχλη από καπνούς, για να δηλητηριάσει και να περικυκλώσει τα παράσιτα που υπάρχουν.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν για την αποτροπή μεταφοράς οργανισμών.
 
Απεντομώσεις, Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.
 
 
Εντομοαπωθητική - Δημήτριος Μητσιάνης Γεωπόνος Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, Ατρειδών 11, Τ.Κ.: 542 49, Τηλ./Fax: 2311 212254, Κιν.: 6972 332161


Κατασκευή ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη